Akemøte 2. februar

Speidermøtet mandag 2. februar blir i Hasselbakken/Hobbelstadjordet. Ta med akebrett og vær kledd for en time ute.